Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/559/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/304/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe