Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/109/2009 Rady Gminy w Gomunicach

z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 11 marca 2009 r. do 10 marca 2010 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe