Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/201/09 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 15 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Gorzkowice,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe