Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/118/2009 Rady Gminy Oporów

z dnia 4 lutego 2009r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szczycie,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe