Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr ... Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 9 marca 2009r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łodzi za rok 2008

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe