Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Łódzkiego

z dnia 13 kwietnia 2009r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe