Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/1014/09 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe