Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/125/09 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 9 marca 2009r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe