Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/306/2009 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ksawerów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe