Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/240/09 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/08 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Biała Rawska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe