Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Daszyna; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 11 lutego 2009r.

zawarte pomiędzy Powiatem Łęczyckim a Gminą Daszyna w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowania opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe