Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Biała; Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 27 stycznia 2009r.

zawarte pomiędzy Gminą Sokolniki a Gminą Biała w sprawie przejęcia przez Gminę Sokolniki od Gminy Biała zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół w Tyblach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe