Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nr PrO.I.0911/150A/2009 Wojewody Łódzkiego

z dnia 9 kwietnia 2009r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/239/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgowa rejon ulicy Ogrodowej i ulicy Literackiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe