Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie powierzenia w roku 2009 Gminie Aleksandrów Łódzki organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym, Biegach Przełajowych i Lidze Lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe