Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Umowa nr OR.II.44/09 Zarządu Powiatu Łaskiego; Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 8 kwietnia 2009r.

w sprawie uszczegółowienia warunków realizacji projektu, pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim", w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe