Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6/2009 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi; Wojewody Łódzkiego

z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie powierzenia Dyrektorowi ŁOW NFZ wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe