Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/35/09 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 7 kwietnia 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment Miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Armii Krajowej, M. Skłodowskiej-Curie i Widok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe