Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/275/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulejów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe