Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/282/2009 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej

z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2009-2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe