Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/195/2009 Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żelechlinek oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe