Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 15 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaniewice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe