Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/121/09 Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 22 kwietnia 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe