Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/1116/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 12 maja 2009r.

w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe