Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/1118/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 12 maja 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/190/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie "Zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego""

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe