Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/1130/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 12 maja 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/456/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008-2013, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr XIX/517/08 z dnia 5 lutego 2008 r., Nr XXVII/647/08 z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr XXIX/742/08 z dnia 8 lipca 2008 r., Nr XXX/792/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr XXXI/797/08 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXII/889/08 z dnia 21 października 2008 r., Nr XXXIII/946/08 z dnia 18 listopada 2008 r., Nr XXXV/983/08 i Nr XXXV/985/08 z dnia 23 grudnia 2008 r., oraz Nr XXXVIII/1078/09 i Nr XXXVIII/1082/09 z dnia 31 marca 2009 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe