Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/1132/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 12 maja 2009r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/980/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe