Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/309/09 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe