Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Ujazd

z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe