Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/44/09 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego

z dnia 2 marca 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu ZGRK na 2009 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe