Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/61/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

z dnia 24 lutego 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2009 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe