Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/2009/ML, Nr PCC/1130B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML

z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe