Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Strzelce

z dnia 20 maja 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Niedrzew Pierwszy - działki nr ewid. 15/1 i 15/2

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe