Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/246/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 29 maja 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/234/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe