Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/219/09 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wartkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe