Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Kleszczów; Zarządu Powiatu Bełchatowskiego

z dnia 22 czerwca 2009r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kleszczów od Powiatu Bełchatowskiego zadania polegającego na "Remoncie drogi powiatowej nr 1901E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1500E do granic Gminy Kleszczów" i "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1901E w Żłobnicy polegający na budowie brakującego fragmentu chodnika wraz z budową zjazdów"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe