Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach nr WCC/18-ZTO-B/241/W/OŁO/2009/AM i nr PCC/17-ZTO-A/241/W/OŁO/2009/AM

z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany decyzji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, w zakresie zmiany nazwy spółki, firmy ECO Kutno Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe