Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe