Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/1175/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe