Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/1197/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe