Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/282/09 Rady Gminy Ujazd

z dnia 29 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe