Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/281/2009 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Stryków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe