Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/116/09 Rady Gminy Witonia

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe