Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/66/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 28 lipca 2009r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/231/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe