Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/129/09 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 4 czerwca 2009r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Sokolniki oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe