Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/140/09 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 22 lipca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe