Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/141/09 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 22 lipca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Sokolniki oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe