Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/236/09 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2008

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe