Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/100/2009 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe