Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/280/09 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe