Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe